Số/Ký hiệu văn bản Số: 792 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành Apr 19, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Công văn số 192/MTTQ-BTT ngày 19/4/2017 về đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cấp xã
Nội dung

Tài liệu đính kèm