Số/Ký hiệu văn bản 25/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thiết Hùng
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam-CamPuChia năm 2020
Nội dung Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam-CamPuChia năm 2020

Tài liệu đính kèm