Số/Ký hiệu văn bản Số: 204/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Apr 13, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Huy
Trích yếu Kế hoạch số 204/KH-MTTQ-BTT ngày 13/4/2017 về Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm