Số/Ký hiệu văn bản Số: 209 KH/ MTTQ-BTT
Ngày ban hành May 5, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Huy
Trích yếu Kế hoạch số 209 KH-MTTQ-BTT ngày 05/5/2017 về Tổ chức hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” và biểu dương Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi giai đoạn 2015-2017.
Nội dung

Tài liệu đính kèm