Số/Ký hiệu văn bản Số: 189/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Feb 16, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Kế hoạch số 189-MTTQ-BTT ngày 16/2/2017 về Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm