Số/Ký hiệu văn bản 22/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Thành
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020
Nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020

Tài liệu đính kèm