Số/Ký hiệu văn bản Số: 219 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Jun 12, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Huy
Trích yếu Hướng dẫn số 219/HD-MTTQ-BTT vê Các tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm