Số/Ký hiệu văn bản 13/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Thành
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020
Nội dung Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020

Tài liệu đính kèm