Số/Ký hiệu văn bản Giấy mời tập huấn
Ngày ban hành Aug 1, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Tào
Trích yếu Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm