Số/Ký hiệu văn bản 08/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trương Thiết Hùng
Trích yếu Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020
Nội dung Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2020

Tài liệu đính kèm