Số/Ký hiệu văn bản 25/MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 31, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Thông báo về việc trực để tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung

Tài liệu đính kèm