Số/Ký hiệu văn bản Số: 201/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 28, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Hướng dẫn số 201/HD-MTTQ-BTT ngày 28/3/2017 về Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm