Số/Ký hiệu văn bản 40/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 28, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác mặt trận tham gia xây dựng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Nội dung Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác mặt trận tham gia xây dựng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu đính kèm