Số/Ký hiệu văn bản 10/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Thành
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với Nhân dân năm 2020
Nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã với Nhân dân năm 2020

Tài liệu đính kèm