Số/Ký hiệu văn bản Số: 179/CTr-BTT
Ngày ban hành Jan 4, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Chương trình số 179 ngày 04/1/2017 về Công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm