Số/Ký hiệu văn bản Số: 1780 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành Jun 1, 2018 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Ngọc Nguyên
Trích yếu Công văn báo cáo số liệu
Nội dung

Tài liệu đính kèm