Số/Ký hiệu văn bản 19/KH-MTTQ
Ngày ban hành Mar 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020
Nội dung Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh năm 2020

Tài liệu đính kèm