Số/Ký hiệu văn bản Số:271/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Jan 2, 2018 10:30:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Thi Thu Hương
Trích yếu Hướng dẫn số:271/HD-MTTQ-BTT ngày 1/2/2018 về công tác tuyên giáo năm 2018
Nội dung

Tài liệu đính kèm