Số/Ký hiệu văn bản 21/TLCT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Mar 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Thể lệ cuộc thi hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm