Số/Ký hiệu văn bản Số: 185/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành Feb 13, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Văn Huy
Trích yếu Kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT về Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2017
Nội dung

Tài liệu đính kèm