Số/Ký hiệu văn bản 32/HD-MTTQ
Ngày ban hành Apr 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Ngọc
Trích yếu Hướng dẫn phân bổ, sử dụng kinh phí, hàng hóa ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Hướng dẫn phân bổ, sử dụng kinh phí, hàng hóa ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm